SONG

【Song】
https://soundcloud.com/ninny_tokyo
 
ninny 4th Song “シー シー”

ninny 3rd Song “new town”

ninny 2nd Song “かえりじたく”

ninny 1st Song “toneb”

 

【Music Video】
ninny 3rd MV “new town” Music Video

ninny 2nd MV “かえりじたく” Music Video

ninny 1st MV “toneb” Music Video

 

【Live Clip】
ninny 6th Live Clip “今夜はメキシコ”

ninny 5th Live Clip “Sunny(Full)”

ninny 4th Live Clip “世更け”

ninny 3rd Live Clip “かえりじたく”

ninny 2nd Live Clip “Sunny”

ninny 1st Live Clip “閉会式”